Disclaimer

De aanbevelingen en suggesties zijn ter informatie.

 

BANENVINDEN.NL kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. BANENVINDEN.NL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. BANENVINDEN.NL is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.