SMART methode

Je (carrière) doelen SMART maken

Stel je voor dat je doelen voor jezelf wilt stellen, hoe stel je goede en realistische doelen? Vaak zie je dat er doelen zijn welke totaal niet realistisch zijn en dan ook niet gehaald worden. Wil je betere en haalbare doelen, dan kan je hiervoor de SMART methode gebruiken.

De SMART-methode is een populaire manier om doelen te stellen en te plannen, en wordt vaak gebruikt in zowel persoonlijke als professionele contexten. De SMART-methode houdt in dat je doelen moet stellen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden zijn.

De SMART-methode kan je helpen om je persoonlijke doelstellingen beter te definiëren en om een plan te maken om deze doelen te bereiken. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je de SMART-methode kunt gebruiken voor je persoonlijke doelstellingen.

SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Specifiek

Specifiek staat voor het specifiek/concreet maken van je doelen. Je kan hier de “W” vragen gebruiken om je doel concreet te maken. Het specifiek maken van je doelen is belangrijk aangezien je hier goed over je doelen moet nadenken.

Wat is je doel?

Waarom wil je dit doel bereiken?

Wie moet je betrekken bij je doel?

Wanneer moet je dit doel klaar hebben? (korte termijn, lange termijn)

Maak je doelstellingen specifiek door ze duidelijk en concreet te maken. Bijvoorbeeld: "Ik wil afvallen" is niet specifiek, maar "Ik wil 5 kilo afvallen in 6 maanden door drie keer per week te gaan hardlopen en gezonder te eten" is wel specifiek.

Meetbaar

Het is belangrijk om iets meetbaar te maken. Als jij aan je doelen werk, hoe kan je zien dat je succes boekt en op de goede weg bent.

Maak je doelstellingen meetbaar door te bepalen hoe je ze zult meten en bijhouden. Bijvoorbeeld: "Ik wil meer tijd doorbrengen met vrienden en familie" is niet meetbaar, maar "Ik wil één keer per week afspreken met vrienden en familie" is wel meetbaar.

Acceptabel

Doelen die je wilt behalen moeten ook acceptabel zijn. Stel je voor dat jij een dure training wilt volgen en er is geen geld beschikbaar voor deze training, dan is dit niet acceptabel binnen het bedrijf. 

Maak je doelstellingen haalbaar door realistische en haalbare doelen te stellen. Bijvoorbeeld: "Ik wil miljonair worden in één jaar" is niet haalbaar, maar "Ik wil 10% meer verdienen dit jaar door meer uren te werken en mijn vaardigheden te verbeteren" is wel haalbaar.

Realistische

Het is goed om doelen te hebben en de lat hoog te leggen, maar leg de lat niet te hoog. Stel je voor de jij net van school komt en als doel hebt om binnen 1 jaar CEO te zijn van een multinational, dan is dit een doel wat niet echt realistisch is.

Maak je doelstellingen relevant door te bepalen of ze aansluiten bij wat je echt wilt bereiken en wat belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld: "Ik wil een nieuwe auto kopen" is misschien niet relevant als je eigenlijk geld wilt besparen om te investeren in je pensioen, maar "Ik wil mijn spaargeld verdubbelen in een jaar door bewust te kiezen voor goedkopere opties en minder uit te geven aan onnodige dingen" is wel relevant.

Tijdgebonden

Bij tijdgebonden denk hierbij aan de korte en langetermijn. Maak je doelen concreet en zet ze in een tijdlijn. Door een tijdlijn en een einddatum te hebben kan je makkelijk zien waar je zit en of je moet bijsturen. Met telkens kleine stapjes in de tijdlijn kan jij je doel halen, maar de tijd die je ervoor uittrekt moet wel realistisch zijn. 

Maak je doelstellingen tijdsgebonden door een duidelijke deadline te stellen waarbinnen je ze wilt bereiken. Bijvoorbeeld: "Ik wil beter worden in mijn werk" is niet tijdsgebonden, maar "Ik wil binnen 1 jaar meer opdrachten hebben gewonnen" wel. 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.