SMART methode

Je (carrière) doelen SMART maken

Stel je voor dat je doelen voor jezelf wilt stellen, hoe stel je goede en realistische doelen? Vaak zie je dat er doelen zijn welke totaal niet realistisch zijn en dan ook niet gehaald worden. Wil je betere en haalbare doelen, dan kan je hiervoor de SMART methode gebruiken.

SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Specifiek

Specifiek staat voor het specifiek/concreet maken van je doelen. Je kan hier de “W” vragen gebruiken om je doel concreet te maken. Het specifiek maken van je doelen is belangrijk aangezien je hier goed over je doelen moet nadenken.

Wat is je doel?

Waarom wil je dit doel bereiken?

Wie moet je betrekken bij je doel?

Wanneer moet je dit doel klaar hebben? (korte termijn, lange termijn)

Meetbaar

Het is belangrijk om iets meetbaar te maken. Als jij aan je doelen werk, hoe kan je zien dat je succes boekt en op de goede weg bent. 

Acceptabel

Doelen die je wilt behalen moeten ook acceptabel zijn. Stel je voor dat jij een dure training wilt volgen en er is geen geld beschikbaar voor deze training, dan is dit niet acceptabel binnen het bedrijf. 

Realistische

Het is goed om doelen te hebben en de lat hoog te leggen, maar leg de lat niet te hoog. Stel je voor de jij net van school komt en als doel hebt om binnen 1 jaar CEO te zijn van een multinational, dan is dit een doel wat niet echt realistisch is.

Tijdgebonden

Bij tijdgebonden denk hierbij aan de korte en langetermijn. Maak je doelen concreet en zet ze in een tijdlijn. Door een tijdlijn en een einddatum te hebben kan je makkelijk zien waar je zit en of je moet bijsturen. Met telkens kleine stapjes in de tijdlijn kan jij je doel halen, maar de tijd die je ervoor uittrekt moet wel realistisch zijn. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.