Welke zuiveringstechnieken zijn er?

Voordat we ingaan op de verschillende soorten zuiveringstechnieken, kijken we eerst wat zuiveringstechnieken zijn. Het woord zuiveringstechnieken bestaat uit 2 woorden, zuiveren en technieken. Zuiveren betekent het reinigen of iets verwijderen wat ongewenst is. Bij water is het bijvoorbeeld het verwijderen van ongewenste stoffen of deeltjes. Met het woord techniek bedoelen we de technologie die gebruikt wordt voor het zuiveren van het product.

Wat voor soort zuiveringstechnieken zijn er?

Er zijn heel veel verschillende soorten zuiveringstechnieken. Afhankelijk van de grondstof en het gewenste eindproduct, wordt de juiste zuiveringstechniek of soms ook meerdere zuiveringstechnieken toegepast. Wij zullen de meest voorkomende zuiveringstechnieken kort beschrijven en indelen in de klassieke en moderne zuiveringstechnieken welke gebruikt worden in de waterindustrie. 

Klassieke zuiveringstechnieken:

Snelfiltratie en langzame zandfiltratie. 

De naam zegt het al, bij een zandfilter is een filter gevuld met zand. Dit zand heeft een bepaalde grootte om deeltjes af te filteren. Het filter wordt gebruikt voor het zuiveren van diverse soorten water. Enkele voorbeelden zijn drinkwater, oppervlaktewater, proceswater, vijvers en zwembaden. 

Bij een snel zandfilter worden de grove deeltjes afgevangen door het zand in het filter. Denk hierbij aan bijvoorbeeld takjes, insecten, zaadjes. De verontreiniging is natuurlijk afhankelijk van het soort water wat je wilt zuiveren.

Bij een langzame zandfilter kunnen ook grove deeltjes afgevangen worden, maar hier heeft het filter als doel om een biomassa (bacteriën) te ontwikkelen in het zandfilter. Deze biomassa breekt op biologische wijze diverse verontreinigingen af. 

Actief koolfiltratie

Actieve kool is een behandelde koolstof die door adsorptie allerlei stoffen aan zich kan binden. Actieve kool een zeer grote oppervlak en op die manier kan het actieve kool veel vuil/ongewenste stoffen absorberen. Actief kool is een zeer belangrijke manier van filteren en zal ook veel toegepast worden. Naast de watermarkt kan je ook denken aan geneeskunde (adsorptie van giftige stoffen), om te ontkleuren (adsorptie van kleurstoffen) en te ontgeuren (adsorptie van geurstoffen).

Beluchting en ontgassing

Bij beluchting of ontgassing worden in water opgeloste stoffen in contact gebracht met de gasfase (lucht). Door de concentratieverschillen worden stoffen in het water gebracht (bijv. zuurstof dat in het water komt) dan wel uit het water aan de gasfase overgedragen (het verwijderen van koolzuur).

Coagulatie

Coagulatie is bij waterzuivering het destabiliseren van colloïdale deeltjes door hun lading te neutraliseren met een toegevoegde chemische stof, een zogenoemde coagulant. Een colloïde is een heel klein deeltje dat iets groter is dan een molecuul en een diameter heeft tussen de 1 en de 1000 nanometer.

Moderne zuiveringstechnieken:

UV (ultraviolet) desinfectie/Sterilisatie

Bij UV-desinfectie en sterilisatie worden opzettelijk micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen gedood of sterk verminderd in aantal. Steriliseren en desinfecteren van lucht en water gebeurt met UV licht. 

Ozon - oxidatie

Ozonisatie is een chemische oxidatie methode met als doel het inactiveren en/of vernietigen van ziekteverwekkende organismen, ook wel pathogenen genoemd. Ook organische microverontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen, worden door ozon geoxideerd.

Ionenwisseling

Ionenwisselaars zijn bolletjes van gesulfoneerde kunsthars die ongewenste ionen uit een vloeistof kunnen verwijderen, door ze uit te wisselen tegen andere ionen. De vloeistof wordt over een met bolletjes ionenwisselaarhars gevulde kolom gegoten. Vaak worden ionenwisselaars gebruikt om water te ontharden, een ontharder haalt calcium en magnesium uit het water. Een ionenwisselaar kan maar beperkt calcium en magnesium opnemen en zal na een tijdje verzadigd zijn en minder goed werken. In dit geval zal je de ionenwisselaar weer regenereren met een zout en haal je de calcium en magnesium ionen er weer af. Het regeneratiewater gaat naar het riool. Na dit proces kan de ionenwisselaar weer calcium en magnesium opnemen uit het water. 

 

Wil je meer weten over de verschillende zuiveringstechnieken. Kijk eens op de website van www.zuiveringstechnieken.nl hierin is meer achtergrond informatie te vinden over de beschreven technieken, maar ook over andere veel gebruikte zuiveringstechnieken zoals; Moleculaire zeef en de herkristallisatie / omkristallisatie.